Ashwani Roddey's

Roddey Film Productions

720, Palms-II, Royal Palms, Opp. Mastermind-I, Mayur Nagar,

Goregaon (East), Mumbai - 400065

767, Adarash Nagar, Near CHIVAS Pushpalaxmi Wine Shop,

Andheri (West), Mumbai - 400053
Ph: 022-2876 8934, 9870432013, 022-6708 9846